Streetart

Mural w tym roku malują goście z Francji Zoer oraz Velvet a także nasz rodzimy artysta Pener.Zaczynamy 29 lipca na ul. P.O.W.2